Upamiętnienie wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską lub innych bitwach tego okresu czasu miało miejsce na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu poprzez uwzględnianie tych wydarzeń na tablicach w miejscach pamięci narodowej wśród istotnych wydarzeń w historii walk o niepodległość i wolność Polski. Na terenie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych znajdują się też miejsca pamięci dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego. W roku Stulecia Bitwy Warszawskiej nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu współuczestniczą ze społecznością lokalną w odnawianiu lub wznoszeniu krzyży rocznicowych w hołdzie Bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w 140. rocznicę utworzenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Miejsca pamięci narodowej

 
Krzyż i kamień z pamiątkową tablicą przy siedzibie RDLP w Radomiu wzniesione w dniu jubileuszu 120 lat radomskiej dyrekcji LP dla uczczenia pamięci Polaków, którzy walcząc z komunizmem o godność narodu i niepodległość Polski złożyli swe życie i cierpienia na ołtarzu ojczyzny
Pomnik na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn upamiętniający leśników, którzy strzegąc polskich lasów pamiętali o obowiązku obrony wiary i Ojczyzny
    Obelisk w Nadleśnictwie Dobieszyn upamiętniający pożegnanie przez leśników Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jego ostatniej drodze na Wawel
    Obelisk na terenie Nadleśnictwa Daleszyce upamiętniający wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Daleszyckiej w sierpniu 1926 roku, który powstał w 2012 roku jako wspólna inicjatywa środowisk kombatanckich związanych z oddziałem partyzanckim Armii Krajowej Wybranieccy i leśników.
 

Krzyże rocznicowe

 
Odnowienie krzyża w miejscowości Komórki - Nadleśnictwo Daleszyce.
31 maja 2020 roku w dzień Zesłania Ducha Świętego, w Zielone Świątki na terenie miejscowości Komórki odbyło się uroczyste poświęcenie pól oraz poświecenie odnowionego krzyża.
Odnowienie krzyża zainicjowane zostało kilka miesięcy wcześniej przez mieszkańców Komórek, którzy zwrócili się do Nadleśnictwa Daleszyce z tą inicjatywą. Nadleśnictwo włączyło się w te działania i wspólnie z mieszkańcami oraz stroną kościelną przyczyniło się do odnowienia krzyża.
Rok 2020 jest szczególny, ponieważ przypada w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, a także jest rokiem pandemii koronawirusa. Leśnicy wspólnie z mieszkańcami postanowili upamiętnić te wydarzenia dla przyszłych pokoleń i zamontowali na krzyżu okolicznościową tabliczkę. Oprócz tego w pobliżu posadzone zostało drzewo – potomek dębu Bartka, który również ma przypominać o tym wyjątkowym dniu
  Krzyż na Załamanku - Nadleśnictwo Kozienice
10 lipca 2020 roku udało się doprowadzić do sfinalizowania jednego z wydarzeń planowanych do realizacji w kwietniu 2020 roku, którego przebieg został zakłócony w wyniku wybuchu pandemii – odnowiono historyczny krzyż na Załamanku.
Planowana na kwiecień akcja społecznego sadzenia lasu połączona z poświęceniem odnowionego krzyża na „Załamanku”, która w zamyśle miała być zorganizowana ku upamiętnieniu roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 140. rocznicy powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie. Staraniem nadleśnictwa i pod patronatem wójta Gminy Pionki Mirosław Ziółka, krzyż udało się wymienić wiosną 2020 roku, a uroczyste poświęcenie odbyło się 10 lipca.
Zaproszonych gości powitał nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, który przedstawił również historię krzyża dziękczynnego na „Załamanku” a także związanej z tym miejscem akcji na „Załamanku” z 1944 roku. Poświęcenia dokonali ks. proboszcz Mariusz Wincewicz oraz ks. kanonik Janusz Smerda. W uroczystości uczestniczyli również dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak, wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek wraz z Grażyną Rojek, przewodniczący rady Gminy Dariusz Gonciarz, zastępca burmistrza Urzędu Miasta Pionki Kamila Kaczorowska, Marcin Stańczuk, przedstawiciel Muzeum Wsi Radomskiej, Lidia Wierzbicka wraz z harcerzami ZHR, przedstawiciel Radia Plus Radom Kamil Zapora, nadleśniczy Tomasz Sot i pracownicy Nadleśnictwa Kozienice oraz Robert Rozborski – PUL „JAWOR”, wykonawca krzyża. Po poświęceniu krzyża złożono wiązanki kwiatów. Dotychczasowy krzyż przekazano jako eksponat do Muzeum Wsi Radomskiej.
   Krzyż w Rudzie Malenieckiej - Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
Z uwagi na jubileusz 140-lecia Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz chcąc uczcić 100 rocznicę wydarzeń Bitwy Warszawskiej 1920 r., pracownicy Nadleśnictwa Ruda Maleniecka wsparli działania na rzecz wzniesienia pamiątkowego krzyża w Rudzie Malenieckiej. 3 sierpnia 2020 roku w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii w Rudzie Malenickiej dokonano uroczystego poświęcenia nowego krzyża. Aktu poświęcenia dokonał proboszcz ks. Paweł Węgrzynowski. Poświęcenie krzyża poprzedzono uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Rudzie Malenieckiej. Podczas homilii przypomniano, że od niepamiętnych czasów ludzie ustawiają krzyże, jako znaki i symbole naszej wiary i zbawienia. Przypomniano również historię zaangażowania leśników w walkę i obronę niepodległości Polski, mówiono też o ich udziale w budowaniu dobrobytu Polski, poprzez troskę o lasy i powiększanie ich obszarów poprzez zalesienia. Proboszcz serdecznie podziękował pomysłodawcom, ofiarodawcom i wykonawcom za krzyż, który przez wiele lat będzie służył wiernym.
Krzyż na terenie ścieżki historyczno-przyrodniczej im. Karoliny Lanckorońskiej - Nadleśnictwo Jędrzejów.
13 sierpnia podczas uroczystości poświęconej upamiętnieniu 100-lecia Bitwy Warszawskiej i 140-lecia RDLP w Radomiu poświęcono rocznicowy, odnowiony krzyż na terenie ścieżki historyczno-przyrodniczej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nadleśnictwie Jędrzejów. W uroczystości udział wzięła społeczność lokalna wraz z leśnikami. Obecni byli Marcin Piszczek, burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów, Dominik Łukasik, wójt Gminy Wodzisław, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia oraz historyk Michał Kazimierz Nowak, a ze strony leśników Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu i pracownicy Nadleśnictwa Jędrzejów wraz z nadleśniczym Andrzejem Kasicą. Mszy św. polowej w intencji Ojczyzny oraz tych wszystkich, którzy walczyli o jej wolność, a szczególnie za leśników przewodniczyli i krzyż poświęcili duszpasterz leśników ks. prałat Franciszek Berak i proboszcz ks. kanonik Jerzy Siemiński z parafii Świętego Jakuba Apostoła w Mieronicach. W ramach upamiętnienia 100-lecia Bitwy Warszawskiej i 140-lecia RDLP w Radomiu Piotr Kacprzak przedstawił udział leśników w wojnie polsko-bolszewickiej, a historyk Michał Kazimierz Nowak z Wodzisławia omówił kwestie tła historycznego odnosząc się do rocznicy 140-lecia utworzenia RDLP w Radomiu.