Szanowni Państwo,

W roku 2020 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu świętuje jubileusz 140-lecia utworzenia.

Nasza jednostka jest najstarszą z 17 regionalnych dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jej początki sięgają roku 1880, kiedy to na mocy ukazu cara utworzono Okręgowy Urząd Leśny w Radomiu. Był to krok w kierunku poprawy sytuacji zarządzania lasami skarbowymi (rządowymi) w Królestwie Polskim. Od tej pory radomskie i świętokrzyskie Lasy Państwowe nadzoruje jedna jednostka.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu swoim zasięgiem obejmuje lasy położone w 4 województwach, w większości świętokrzyskim i mazowieckim. Praca kolejnych pokoleń radomskich leśników od 140 lat nieprzerwanie przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszego regionu, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów przyrodniczych i udostępnieniu lasów społeczeństwu na potrzeby turystyki i rekreacji.

Jubileusz jest okazją do przybliżenia Państwu historii i tradycji leśnictwa radomsko-kieleckiego oraz naszego udziału w rozwoju gospodarki państwowej. Wydarzenia wpisujące się w obchody 140. rocznicy utworzenia radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych dają doskonałą możliwość do propagowania wiedzy na temat naszej pracy.

W tym miejscu będziemy publikować informacje dotyczące upamiętnienia jubileuszu.